Veřejná zakázka: UK - KaM - Dodávka potravin – Koloniální zboží

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4801
Systémové číslo: P21V00000377
Spisová značka: UKRUK/227028/2021
Datum zahájení: 06.06.2021
Nabídku podat do: 14.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK - KaM - Dodávka potravin – Koloniální zboží
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky potravin koloniálního zboží specifikovaných v příloze č. 1 výzvy (Specifikace položek –koloniální zboží). V příloze jsou vypsány jednotlivé položky, které budou na základě jednotlivých objednávek dle potřeby zadavatele dodávány průběžně v termínu od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021. Kusové množství jednotlivých položek uvedené v příloze 1 této výzvy (Specifikace položek – koloniální zboží) je pouze orientační. Zadavatel je oprávněn odebrat menší i větší počty bez dopadu na jednotkovou cenu, přičemž je oprávněn některé položky neodebrat vůbec. Zadavatel upozorňuje, že předpokládá, že v období od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 bude s ohledem na prázdninový provoz odebírat nižší objemy potravin než v období od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021.
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla stanovena dle § 19 odst. 3 ZZVZ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 350 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha
 • Plzeň-město
 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Koleje a menzy
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Zvoníčkova 1927/5
  162 08 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-005291

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky