Public contract: UK - KaM - Dodávka potravin – Koloniální zboží

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 4801
System number: P21V00000377
File number: UKRUK/227028/2021
Date of commence: 06.06.2021
Tender submit to: 14.06.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: UK - KaM - Dodávka potravin – Koloniální zboží
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky potravin koloniálního zboží specifikovaných v příloze č. 1 výzvy (Specifikace položek –koloniální zboží). V příloze jsou vypsány jednotlivé položky, které budou na základě jednotlivých objednávek dle potřeby zadavatele dodávány průběžně v termínu od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021. Kusové množství jednotlivých položek uvedené v příloze 1 této výzvy (Specifikace položek – koloniální zboží) je pouze orientační. Zadavatel je oprávněn odebrat menší i větší počty bez dopadu na jednotkovou cenu, přičemž je oprávněn některé položky neodebrat vůbec. Zadavatel upozorňuje, že předpokládá, že v období od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 bude s ohledem na prázdninový provoz odebírat nižší objemy potravin než v období od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021.
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla stanovena dle § 19 odst. 3 ZZVZ.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 1 350 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha
 • Plzeň-město
 • Hradec Králové

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Koleje a menzy
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Zvoníčkova 1927/5
  162 08 Praha
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2016-005291

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance