Veřejná zakázka: Bezbariérová rampa před vstupem do objektu PF UK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4838
Systémové číslo: P21V00000408
Spisová značka: UKRUK/251581/2021
Datum zahájení: 08.06.2021
Nabídku podat do: 24.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bezbariérová rampa před vstupem do objektu PF UK
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba nové rampy, která bude sloužit pro bezbariérový přístup z prostoru náměstí Curieových a Dvořákova nábřeží do podloubí před vstupem do budovy Právnické fakulty. Rampa je umístěna tak, aby nenarušila celkovou koncepci prostoru před budovou, zároveň aby se přirozeně zapojila do pěších tras mezi náměstím se stanicemi MHD, nedalekými přechody přes křižovatku před Čechovým mostem a chodníkem Dvořákova nábřeží.
Předmět veřejné zakázky bude realizován dle projektové dokumentace zpracované Ing. Arch. Jiřím Linhartem, se sídlem Tlustého 2042/22, 193 00 Praha – Horní Počernice, IČO: 47097043, ČKA 02851.

UPOZORNĚNÍ PRO DODAVATELE:
S ohledem na skutečnost, že objekt budovy Právnické fakulty UK je památkově chráněným objektem (rejst. č. ÚSKP 38808/1-413) je nezbytné, aby veškeré materiály používané v rámci realizace odpovídaly minimálnímu standardu vymezenému v zadávací dokumentaci, a to i v případě, že se nejedná o stavební úpravu památkově chráněné budovy, nýbrž v její bezprostřední blízkosti.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 667 034 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Právnická fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  nám. Curierových 901/7
  116 40 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-033529

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy