Veřejná zakázka: Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) na Univerzitě Karlově – část B – Rámcová smlouva na přípravu a vytvoření žádostí o finanční podporu (projektových žádostí) z ESIF - opakování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 484
Systémové číslo: P17V00000122
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.11.2015
Nabídku podat do: 09.11.2015 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) na Univerzitě Karlově – část B – Rámcová smlouva na přípravu a vytvoření žádostí o finanční podporu (projektových žádostí) z ESIF - opakování
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je dle níže uvedených požadavků Zadavatele zpracování:
- Zpracování kompletních projektových žádostí ve vztahu k Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) v následujících okruzích:
- OP VVV PO2 – příprava a vytvoření systémového celouniverzitního projektu v rámci „strategické“ výzvy PO2 financovaného z ESF + komplementární projekt(y) z ERDF;
- OP VVV PO2, PO1 – příprava a vytvoření dalších projektů s celouniverzitním, či vícefakultním záběrem (např. technologický transfer);
- OP VVV PO1 – příprava a vytvoření projektových žádostí pro fakulty s omezenými možnostmi těchto činností (např. teologické fakulty).
- Zpracování kompletních projektových žádostí v rámci dalších relevantních programů jako například Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“), Operační program Praha - pól růstu (dále jen „OP PPR“), Operační program Životní prostředí (dále jen „OP ŽP“) a dalších programů vymezených usnesením vlády ČR č. 867 , pokud budou celouniverzitního, či vícefakultního charakteru.
- Poskytnout související konzultantské služby včetně asistence při kompletaci a odevzdání projektové žádosti.
- Poskytnout související konzultantské služby po předložení projektové žádosti, které souvisí s vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a/nebo podpisem Smlouvy o financování projektu.
Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Rektorát
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 630019

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ovocný trh 560/5
116 36 Praha 1

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky