Veřejná zakázka: ERDF pro VŠ II na UK - VRR – dodávka plošin pro handicapované

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 4944
Systémové číslo: P21V00000508
Spisová značka: UKRUK/336020/2021
Datum zahájení: 16.07.2021
Nabídku podat do: 02.08.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ERDF pro VŠ II na UK - VRR – dodávka plošin pro handicapované
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
5.1. Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace dvou stávajících plošin spočívající v jejich výměně za obdobné s elektromechanickým pohonem, nikoli pohonem hydraulickým.
5.2. Plošina 1 je umístěna v rámci prostoru knihovny, a to na západní straně objektu směrem do ulice Břehová. Vertikálně spojuje 2.PP – 1.NP. Šachta je tvořena jednak stávající konstrukcí a jednak SDK stěnou. Ve vstupních dveřích plošiny jsou obdélníková prosklení.
5.3. Plošina 2 je umístěna v rámci prostoru knihovny, a to na západní straně objektu ke dvornímu traktu. Vertikálně spojuje 1.PP – 1.NP (galerie). Šachta je tvořena jednak stávající konstrukcí a jednak SDK stěnami. Ve vstupních dveřích plošiny jsou obdélníková prosklení.
5.4. Předmět veřejné zakázky bude realizován dle projektové dokumentace zpracované Q-PROJEKT – Ing. Jaroslav Borovička se sídlem Bohuslava ze Švamberka 8/1229, 140 00, Praha 4, hlavní projektant je Ing. Jan Macek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 601 661 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Právnická fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  nám. Curierových 901/7
  116 40 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-033529

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy