Veřejná zakázka: UK - FHS - Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu - Koordinátor BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 504
Systémové číslo: P17V00000142
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.02.2017
Nabídku podat do: 06.02.2017 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK - FHS - Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu - Koordinátor BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (také jako „BOZP“) na staveništi, a to při realizaci veřejné zakázky s názvem „UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu“.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Pátkova 2137/5
  18200 Praha 8 Libeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631594

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
U Kříže 8, 158 00 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky