Public contract: UK - FHS - Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu - Koordinátor BOZP

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 504
System number: P17V00000142
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 06.02.2017
Tender submit to: 06.02.2017 00:00

Title, type and description of public contract

 • Title: UK - FHS - Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu - Koordinátor BOZP
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (také jako „BOZP“) na staveništi, a to při realizaci veřejné zakázky s názvem „UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu“.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: published on profile - small-scale contract
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 300 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Pátkova 2137/5
  18200 Praha 8 Libeň
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 631594

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
U Kříže 8, 158 00 Praha 5

Contact

Object items

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance