Veřejná zakázka: UK 1.LF - Kity, růstové faktory a hydrolyzační próby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 5611
Systémové číslo: P22V00000061
Evidenční číslo zadavatele: 5220001
Spisová značka: UK1LF/73487/2022
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-007384
Datum zahájení: 21.02.2022

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK 1.LF - Kity, růstové faktory a hydrolyzační próby
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů, růstových faktorů a hydrolyzačních prób dle konkrétních požadavků Zadavatele, jejichž bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci a její Příloze č.8 a v Příloze č.1 vzorového textu Rámcové dohody vztahující se ke každé jednotlivé části veřejné zakázky.

Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 2 let trvání Rámcové dohody.

V souladu s ustanovením § 35 ZZVZ je veřejná zakázka rozdělena na tři části. Účastník může podat nabídku na všechny tři (3) části veřejné zakázky nebo jen na některé části nebo pouze na jednu (1) část veřejné zakázky (dle své volby). Pro každou část této veřejné zakázky bude s vítězným účastníkem, tj. vybraným dodavatelem této zakázky zadavatel hodlá uzavřít samostatnou Rámcovou dohodu s jedním účastníkem ZŘ.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Kateřinská 1660/32
  12108 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-001845

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy