Public contract: LFP - U2 - DM - Dodávka gastro vybavení 2. etapa

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 5766
System number: P22V00000217
File number: UKLFP/183335/2022
Date of commence: 21.04.2022
Tender submit to: 02.05.2022 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: LFP - U2 - DM - Dodávka gastro vybavení 2. etapa
 • Type of public contract: Supplies
 • Contract is divided into lots (within one procurement procedure)

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je dodávka a instalace vybavení kuchyně a menzy v nově budovaném objektu LF UK v Plzni. Požadovaný předmět plnění je specifikován Přílohou č. 4 - Specifikace předmětu plnění (položkový rozpočet) samostatně pro každou z částí veřejné zakázky.
Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ust. § 101 odst. 1 ZZVZ

Procedure type, estimated value

 • Procedure: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 609 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Husova 654/3
  301 00 Plzeň
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 635824

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Lots of public contract

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses