Public contract: UK – RUK – Nákup vybavení pro vzdělávací mini science centrum Didaktikon, Kampus Hybrenská, část III. laboratorní stoly

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 5893
System number: P22V00000323
File number: UKRUK/287554/2022
Date of commence: 29.06.2022
Tender submit to: 11.07.2022 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: UK – RUK – Nákup vybavení pro vzdělávací mini science centrum Didaktikon, Kampus Hybrenská, část III. laboratorní stoly
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je řádná dodávka vybavení dle požadavků zadavatele pro vzdělávací mini science centrum Didaktikon Kampus Hybernská.
Didaktikon je vzdělávací centrum Univerzity Karlovy určené k experimentování, objevování a učení se hrou. Jeho hlavním cílem je vzdělávat žáky základních a středních škol heuristickou metodou, tedy metodou řízeného objevování. Kromě žáků jsou cílovou skupinou návštěvníků Didaktikonu také samotní učitelé.
Poptávané vybavení Didaktikonu tedy bude velmi vytížené, často se s ním bude manipulovat a budou jej používat jak děti, tak dospělí.
Zadavatel se rozhodl rozdělit tuto VZ na části, aby tím umožnil účast malých a středních podniků, které by jinak nebyly např. schopné zajistit dodávku odlišných předmětů plnění.
Veřejná zakázka je dělena na 3 (tři) samostatné části, jako tři (3) samostatná zadávací řízení dle § 18 ZZVZ, která budou zadávána jako samostatné veřejné zakázky:
I. část veřejné zakázky: židle
II. část veřejné zakázky: ostatní vybavení
III. část veřejné zakázky: laboratorní stoly

Procedure type, estimated value

 • Procedure: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 450 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Rektorát
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 630019

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance