Veřejná zakázka: Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku: UK – SBZ – pronájem prostor současné Restaurace U Supa, Celetná č. 22 a 24, Praha 1“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6195
Systémové číslo: P22V00000581
Spisová značka: UKRUK/431544/2022
Datum zahájení: 12.08.2022
Nabídku podat do: 14.09.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku: UK – SBZ – pronájem prostor současné Restaurace U Supa, Celetná č. 22 a 24, Praha 1“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Univerzita Karlova (Vyhlašovatel) vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Vyhlašovatel hodlá pronajmout prostor „Restaurace u Supa“ ve vlastnictví Univerzity Karlovy nacházející se v památkové zóně v budově č.p./č.o. 563, č.o. 22 postavené na pozemku parc.č. 559 a budově č.p./č.o. 564/24 postavené na pozemku parc.č. 560, vše v katastrálním území Staré Město, obec Praha, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 8 (bližší specifikace je uvedena v přílohách výzvy k podání nabídky do veřejné soutěže).

Pronajímaný prostor bude pronajímán za účelem provozování gastronomického zařízení (restaurace), přičemž Vyhlašovatel z důvodu ochrany svého jména klade velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb a dobré jméno Navrhovatele.

Nájemní smlouva bude s vybraným Navrhovatelem uzavřena na dobu 10 let s možností jejího prodloužení o další 2 roky. Prodloužení doby nájmu může být provedeno opakovaně.

Prohlídky Pronajímaného prostoru se uskuteční dne 23. 8. 2022 od 10:00 hodin a dne 30. 8. 2022 od 10:00 hodin.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Rektorát
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1
 • Název odboru: Správa budov a zařízení
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 630019

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky