Public contract: Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku: UK – SBZ – pronájem prostor současné Restaurace U Supa, Celetná č. 22 a 24, Praha 1“

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 6195
System number: P22V00000581
File number: UKRUK/431544/2022
Date of commence: 12.08.2022
Tender submit to: 14.09.2022 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku: UK – SBZ – pronájem prostor současné Restaurace U Supa, Celetná č. 22 a 24, Praha 1“
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Univerzita Karlova (Vyhlašovatel) vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Vyhlašovatel hodlá pronajmout prostor „Restaurace u Supa“ ve vlastnictví Univerzity Karlovy nacházející se v památkové zóně v budově č.p./č.o. 563, č.o. 22 postavené na pozemku parc.č. 559 a budově č.p./č.o. 564/24 postavené na pozemku parc.č. 560, vše v katastrálním území Staré Město, obec Praha, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 8 (bližší specifikace je uvedena v přílohách výzvy k podání nabídky do veřejné soutěže).

Pronajímaný prostor bude pronajímán za účelem provozování gastronomického zařízení (restaurace), přičemž Vyhlašovatel z důvodu ochrany svého jména klade velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb a dobré jméno Navrhovatele.

Nájemní smlouva bude s vybraným Navrhovatelem uzavřena na dobu 10 let s možností jejího prodloužení o další 2 roky. Prodloužení doby nájmu může být provedeno opakovaně.

Prohlídky Pronajímaného prostoru se uskuteční dne 23. 8. 2022 od 10:00 hodin a dne 30. 8. 2022 od 10:00 hodin.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Hlavní město Praha

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Rektorát
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1
 • Name of the section: Správa budov a zařízení
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 630019

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance