Veřejná zakázka: Oborové databáze pro FSV UK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6659
Systémové číslo: P22V00001027
Spisová značka: UKFSV/570100/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-000712
Datum zahájení: 07.12.2022
Nabídku podat do: 12.12.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oborové databáze pro FSV UK
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zajištění přístupu uživatelů FSV UK k odborným oborovým elektronickým databázím pro vědu, výzkum a výuku (licence). Bude se jednat o následující databáze Sage, East View a Factiva. Cílem je vytvořit široké portfolio elektronických odborných databází pro zajištění informačního zabezpečení výzkumu a vzdělávání. Součástí koncepce je i akvizice elektronických odborných databází pro studenty a vyučující pracovně zařazených u zadavatele – FSV UK.
Konkrétně jde o nákup (licence) odborných databází pro FSV UK na roky 2023.
Jsou to tyto elektronické informační zdroje: East View, Factiva, SAGE

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Důvodem pro použití jednacího řízení bez uveřejnění je v tomto případě situace dle § 63 odst. 3 písm. c) Zákona. Veřejná zakázka může být z důvodu ochrany výhradních práv plněna pouze společností Albertina icome Praha s.r.o., se sídlem Štěpánská 16, 110 00 Praha 1, IČ: 49612158 (dále jen „dodavatel“). Dodavatel je exkluzivním distributorem výše uvedených ekonomických informačních zdrojů – databází. Zadavatel nemá jinou možnost, kterou by si zajistil přístup k unikátním informacím, které jsou nezbytné k výkonu jeho činnosti a jiné řešení, než které nabízí oslovený dodavatel, není na trhu dostupné.
  Tematické zaměření databází koresponduje s oborovou profilací FSV UK. Jedná se konkrétně o sociologii, mediální vědu a žurnalistiku, politologii, mezinárodní studia a ekonomii. Oborové databáze jsou stěžejní jak pro studenty, tak i pro vyučující, odborná data mají hlubokou retrospektivu i široké tematické pokrytí.
  Každý z těchto zdrojů obsahuje unikátní vědecké informace a obecně u databází EIZ platí, že tyto typy zdrojů jsou vzájemně mezi sebou nezaměnitelné, ať již tím, že obsahují unikátní, jinde nezveřejněné vědecké tituly, anebo jde o unikátní kolekce či šíři zpřístupněné retrospektivy těchto zdrojů. V databázi SAGE journals nalezneme více než 90 titulů periodik, které jsou menšinově součástí kolekcí i jiných databází EIZ (např. JSTOR), ale nejsou v nich nabízeny ve stejné šíři retrospektivy jako je tomu u SAGE journals, popř. nejsou poskytována aktuální čísla (jsou uplatněna různá embarga zpřístupnění). Archivy u těchto renomovaných časopisů jsou přístupné od začátku vydání. U agregovaného zdroje jako je Factiva se případný překryv nabízených titulů pohybuje do 40 % z celkového počtu. Její výjimečnost je ve výběru ekonomických a zpravodajských zdrojů, včetně analytických informací a makroekonomických uakzatelů. East View je zejména díky svému teritoriálnímu záběru velmi zdrojově unikátní. Není tedy možné jednu databázi jednoduše a plnohodnotně nahradit jinou.
  Potřeba vytváření širokých portfolií zdrojů pro zajištění informačního zabezpečení výzkumu a vzdělávání je patrná např. z toho, jak i největší zahraniční univerzity zajišťují pro potřeby výuky a výzkumu na svých portálech knihoven stovky databází EIZ (např. Harvard University, Oxford University a Cambridge University).
  Zcela jinou oblastí je pak prokázání vhodnosti nákupu oborových databází na důkazu jejich vědeckosti, což se dokládá za použití vyhodnocení jejich citovanosti v citačních databázích.
  Factiva a East View jsou unikátní zdroje agregovaných informací z oblasti ekonomiky a obchodu, aplikovat JCR na ně tedy přímo nelze, nicméně jejich vysoká hodnota je dána právě touto agregací faktografických informací z více než 160 zemí světa, a to včetně zemí bývalého Sovětského svazu a Dálného i Středního východu. Tyto zdroje vnášejí vysokou efektivitu do vědecké práce, protože nenutí jedince prohledávat desetitisíce zdrojů, ale umožňuje sdružený dotaz na jednom místě.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 963 139 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Smetanovo nábřeží 995/6
  110 00 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-006832

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky