Public contract: Předběžná tržní konzultace – UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 6762
System number: P23V00000044
File number: UKRUK/17697/2023
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 20.01.2023
Tender submit to: 31.01.2023 12:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Předběžná tržní konzultace – UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Účelem této Konzultace je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem vyhlášení výše uvedené veřejné zakázky a současně i získání informací potřebných pro efektivní, správné a objektivní nastavení zadávacích podmínek k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel chce tímto způsobem předcházet možným rizikům, která by se mohla při zadávání veřejné zakázky a případně i následně při jejím plnění vyskytnout.

Předmětem Konzultace bude stručná prezentace předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž hlavním cílem této Konzultace je diskuze technických otázek souvisejících s požadavkem zadavatele na zpracování projektové dokumentace skutečného provedení metodou BIM.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 2 300 000 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Hlavní město Praha

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Rektorát
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 630019

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses