Public contract: Stavba čisté místnosti – Zpracování projektové dokumentace

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 7427
System number: P23V00000703
File number: UKRUK/458481/2023
Date of commence: 22.08.2023
Tender submit to: 06.09.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Stavba čisté místnosti – Zpracování projektové dokumentace
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb projektanta spočívajících ve zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. zpracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to pro stavbu s názvem „Stavba čisté místnosti uvnitř budovy s napojením na stávající čistý prostor a novou společnou technologii“ spočívající v rozšíření stávajícího čistého prostoru na adrese V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: uzavřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie s uveřejněním smlouvy
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 250 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Ke Karlovu 3
  121 16 Praha 2
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2021-036156

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance