Public contract: LFP - Dodávka ICT pro rok 2024 formou náhradního plnění

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 7933
System number: P23V00001198
File number: UKLFP/594372/2023
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 01.12.2023
Tender submit to: 19.12.2023 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: LFP - Dodávka ICT pro rok 2024 formou náhradního plnění
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka počítačového vybavení dle specifikace v Příloze č. 1 – Podrobnosti předmětu plnění (specifikace a položkový rozpočet) - zadávací dokumentace, kde je názvem položky a minimálními parametry definován soubor jednotlivého zboží, které dodavatel nabízející poskytnutí dodávek nabídne uvedením jednotkových cen v Kč bez DPH za jednotlivé položky. Dodávka bude realizována na základě Rámcové kupní smlouvy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 5 000 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  alej Svobody 1655/76
  32300 Plzeň
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 635824

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance