Public contract: UK 1.LF - Předběžná tržní konzultace dodávky drogistického zboží, úklidových a čisticích prostředků

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 7982
System number: P24V00000015
File number: UK1LF/10043/2024
Date of commence: 09.01.2024
Tender submit to: 18.01.2024 23:55

Title, type and description of public contract

 • Title: UK 1.LF - Předběžná tržní konzultace dodávky drogistického zboží, úklidových a čisticích prostředků

Brief subject description:
Zadavatel připravuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky drogistického zboží, úklidových a čisticích prostředků.
Zadavatel vyzývá potenciální dodavatele a odborníky k účasti na předběžné tržní konzultaci, konané elektronicky písemnou formou dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), za účelem získání a ověření již existujících informací relevantních pro (upřesnění), přípravu a správné nastavení zadávacích podmínek, informování potenciálních dodavatelů o záměru a požadavcích na zadání veřejné zakázky a ověření připravenosti, popř. schopnosti potenciálních dodavatelů plnit předmět veřejné zakázky.
S vybraným dodavatelem zadavatel plánuje uzavřít rámcovou smlouvu.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Předběžná tržní konzultace
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Kateřinská 1660/32
  12108 Praha 2
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2022-001845

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses