Veřejná zakázka: Část 1 – Anestetické přístroje pro malá laboratorní zvířata

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8054
Jedná se o část veřejné zakázky: LF HK – Ph.D. Infra pro UK – Vybavení pro chovnou i laboratorní část Vivária

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 – Anestetické přístroje pro malá laboratorní zvířata

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks inhalačních anestetických přístrojů pro malá laboratorní zvířata pro laboratorní část Vivária na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Jedná se o přístroj užívaný k navození celkové anestezie malých laboratorních zvířat (myš, potkan). V odpařovači se tekutý anesteziologický prostředek mění na plyn s anestetickými účinky a následně je vháněn do indukční komory nebo inhalační masky a je vdechován zvířetem. Dodávka musí zahrnovat podpůrná zařízení, jako jsou indukční komory, inhalační masky, odsávací jednotka plynu, absorber, veškeré propojovací hadice ad. dle specifikace předmětu plnění.


Předpokládaná hodnota

  • 508 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy