Veřejná zakázka: Část 2 – Dekontaminační systém

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8055
Jedná se o část veřejné zakázky: LF HK – Ph.D. Infra pro UK – Vybavení pro chovnou i laboratorní část Vivária

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 – Dekontaminační systém

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks dekontaminačního systému pro chovnou i laboratorní část Vivária na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Jedná se o mobilní zařízení, které generuje páry H2O2 a dekontaminuje tak vnitřní prostory místností a jejich vybavení.


Předpokládaná hodnota

  • 198 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky