Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace: Menza pro studenty a zaměstnance v budově MFF UK – Malostranské náměstí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8098
Systémové číslo: P24V00000132
Evidenční číslo zadavatele: 08/24
Spisová značka: UKMFF/67927/2024
Datum zahájení: 16.02.2024
Nabídku podat do: 26.02.2024 18:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace: Menza pro studenty a zaměstnance v budově MFF UK – Malostranské náměstí
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, jejímž předmětem plnění je poskytnutí služeb projektanta spočívajících ve zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. zpracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to pro gastro provoz s názvem Restaurace Profesní dům v budově MFF UK, Malostranské nám. 2/25, Praha 1.
Součástí projektové dokumentace musí být také vyjádření hygienické stanice ke stavbě a kladné
vyjádření Národního památkového ústavu k navrhovaným úpravám.
Předmětem plnění této smlouvy není zajištění rozhodnutí o stavebním povolení ani kolaudačního
rozhodnutí.
Předmět a rozsah plnění je dále přesně specifikován v návrhu smlouvy o dílo včetně její přílohy (Příloha
smlouvy č. 1 – Studie proveditelnosti).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uzavřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie s uveřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ke Karlovu 3
  121 16 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-036156

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky