Public contract: Zpracování projektové dokumentace: Menza pro studenty a zaměstnance v budově MFF UK – Malostranské náměstí

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 8098
System number: P24V00000132
Contracting authority registration number: 08/24
File number: UKMFF/67927/2024
Date of commence: 16.02.2024
Tender submit to: 26.02.2024 18:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Zpracování projektové dokumentace: Menza pro studenty a zaměstnance v budově MFF UK – Malostranské náměstí
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, jejímž předmětem plnění je poskytnutí služeb projektanta spočívajících ve zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. zpracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to pro gastro provoz s názvem Restaurace Profesní dům v budově MFF UK, Malostranské nám. 2/25, Praha 1.
Součástí projektové dokumentace musí být také vyjádření hygienické stanice ke stavbě a kladné
vyjádření Národního památkového ústavu k navrhovaným úpravám.
Předmětem plnění této smlouvy není zajištění rozhodnutí o stavebním povolení ani kolaudačního
rozhodnutí.
Předmět a rozsah plnění je dále přesně specifikován v návrhu smlouvy o dílo včetně její přílohy (Příloha
smlouvy č. 1 – Studie proveditelnosti).

Procedure type, estimated value

 • Procedure: uzavřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie s uveřejněním smlouvy
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 500 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Ke Karlovu 3
  121 16 Praha 2
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2021-036156

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance