Veřejná zakázka: UK - PedF - Etapová rekonstrukce objektu M. Rettigové 4, Praha 1 - TDS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8159
Systémové číslo: P24V00000193
Evidenční číslo zadavatele: PEDF/VZ/02/2024
Spisová značka: UKPedF/51345/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-014141
Datum zahájení: 03.04.2024
Nabídku podat do: 06.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK - PedF - Etapová rekonstrukce objektu M. Rettigové 4, Praha 1 - TDS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve výkonu činnosti technického dozoru stavebníka („TDS“), včetně všech souvisejících činností, jejichž předmětem je:
a) dozorová a kontrolní činnost při zpracování projektových a dalších dokumentací a rozpočtů, bude-li to pro řádné plnění veřejné zakázky a realizaci stavby potřeba,
b) výkon TDS při provádění stavby v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, („stavební zákon“),
c) výkon dozoru v záruční době stavby,
d) součinnost s administrátorem zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce,
e) součinnost s ostatními subjekty (kontrolním orgánem apod.), bude-li to pro řádné plnění veřejné zakázky a realizaci stavby potřeba,
a to podle požadavků zadavatele na stavbě „UK - PedF - Etapová rekonstrukce objektu M. Rettigové 4, Praha 1“.
Dále je předmětem veřejné zakázky poskytování konzultační a poradenské činnosti v dané oblasti s cílem dosáhnout optimálních ekonomických, časových a věcných parametrů stavby, včetně zajištění požadovaného průběhu realizace a výsledné kvality stavby.
Předpokládané investiční náklady stavby činí 310 402 016,38 Kč bez DPH.
Bližší podrobnosti ke stavbě, včetně technických podmínek, jsou součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce „UK - PedF - Etapová rekonstrukce objektu M. Rettigové 4, Praha 1“. Zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce „UK - PedF - Etapová rekonstrukce objektu M. Rettigové 4, Praha 1“ jsou dostupné zde: https://zakazky.cuni.cz/contract_display_6793.html.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Magdalény Rettigové 47/4
  116 39 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019067

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy