Public contract: UK - PedF - Etapová rekonstrukce objektu M. Rettigové 4, Praha 1 - TDS

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 8159
System number: P24V00000193
Contracting authority registration number: PEDF/VZ/02/2024
File number: UKPedF/51345/2024
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2024-014141
Date of commence: 03.04.2024
Tender submit to: 06.05.2024 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: UK - PedF - Etapová rekonstrukce objektu M. Rettigové 4, Praha 1 - TDS
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve výkonu činnosti technického dozoru stavebníka („TDS“), včetně všech souvisejících činností, jejichž předmětem je:
a) dozorová a kontrolní činnost při zpracování projektových a dalších dokumentací a rozpočtů, bude-li to pro řádné plnění veřejné zakázky a realizaci stavby potřeba,
b) výkon TDS při provádění stavby v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, („stavební zákon“),
c) výkon dozoru v záruční době stavby,
d) součinnost s administrátorem zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce,
e) součinnost s ostatními subjekty (kontrolním orgánem apod.), bude-li to pro řádné plnění veřejné zakázky a realizaci stavby potřeba,
a to podle požadavků zadavatele na stavbě „UK - PedF - Etapová rekonstrukce objektu M. Rettigové 4, Praha 1“.
Dále je předmětem veřejné zakázky poskytování konzultační a poradenské činnosti v dané oblasti s cílem dosáhnout optimálních ekonomických, časových a věcných parametrů stavby, včetně zajištění požadovaného průběhu realizace a výsledné kvality stavby.
Předpokládané investiční náklady stavby činí 310 402 016,38 Kč bez DPH.
Bližší podrobnosti ke stavbě, včetně technických podmínek, jsou součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce „UK - PedF - Etapová rekonstrukce objektu M. Rettigové 4, Praha 1“. Zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce „UK - PedF - Etapová rekonstrukce objektu M. Rettigové 4, Praha 1“ jsou dostupné zde: https://zakazky.cuni.cz/contract_display_6793.html.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 6 500 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Hlavní město Praha

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Magdalény Rettigové 47/4
  116 39 Praha
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2017-019067

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses