Public contract: ÚJOP – Nákup drogistických, úklidových a hygienických potřeb 2024 – 2027 – opakování

Information on public contract

procurement procedure phase Cancelled (archived)
Contract/contest was canceled.
DBID: 8300
System number: P24V00000334
File number: UKRUK/192080/2024
Date of commence: 12.04.2024
Tender submit to: 29.04.2024 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: ÚJOP – Nákup drogistických, úklidových a hygienických potřeb 2024 – 2027 – opakování
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky drogistických, úklidových a hygienických potřeb v roce 2024 až 2027. Seznam požadovaného zboží tvoří přílohu č. 1 této výzvy (Specifikace a rozsah předmětu plnění – modelová cenová nabídka).

V této příloze č. 1 jsou uvedeny jednotlivé položky, které budou na základě jednotlivých objednávek dle potřeby zadavatele dodávány průběžně po dobu platnosti a účinnosti rámcové smlouvy.

Kusové množství jednotlivých položek uvedené v příloze č. 1 této výzvy je pouze orientační. Zadavatel je oprávněn odebrat menší i větší počty bez dopadu na jednotkovou cenu, přičemž je oprávněn některé položky neodebrat vůbec.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 2 000 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha
 • Nymburk

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Vratislavova 29/10
  128 00  Praha 2
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 631574

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

List of tenderers