Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení UniMeC - II. etapa - zhotovitel stavby 2
Odesílatel Csaba Csorba
Organizace odesílatele Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář [IČO: 26454807]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.03.2019 18:21:19
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

v návaznosti na vysvětlení č. 3 z 18:13:42 ještě přikládáme omylem nepřiložené přílohy.

S pozdravem

JUDr. Csaba Csorba
HAVEL & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o. (osoba oprávněna k zastupování zadavatele při výkonu zadavatelských činností)


Přílohy
- Priloha_6_ZD_doplneni_dekanat_2019-03-05.pdf (5.93 MB)
- Priloha_6_ZD_doplneni_menza_2019-03-05.pdf (5.94 MB)