Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení UniMeC - II. etapa - zhotovitel stavby 2
Odesílatel Csaba Csorba
Organizace odesílatele Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář [IČO: 26454807]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.03.2019 18:21:51
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

v příloze Vám zasíláme sadu vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze 14. 3. 2019.

Současně s tímto, s ohledem na to, že vysvětlení vyvolalo změnu textu návrhu smlouvy o dílo, zasíláme upravenou verzi návrhu smlouvy o dílo jednak v režimu sledování změn, jednak v čisté verzi.

Rovněž přikládáme aktualizovaný excelový soubor. Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje o celou délku původní lhůty. Opravné oznámení nyní odesíláme do Úředního věstníku EU a Věstníku veřejných zakázek.

S pozdravem


JUDr. Csaba Csorba, advokát
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,
osoba zmocněná zastupovat zadavatele při výkonu zadavatelských činností


Přílohy
- Vysvětlení č. 6 z 14 3 2019 UniMec.pdf (784.30 KB)
- ZD_Priloha 1_Návrh smlouvy o dílo_UniMeC II_v20190314 (edit).docx (161.70 KB)
- ZD_Priloha 1_Návrh smlouvy o dílo_UniMeC II_v20190314 (fin).docx (159.45 KB)
- Vysvetleni_ZD_2019-03-14_priloha.xlsx (4.37 MB)