Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení UniMeC - II. etapa - TDS a koordinátor BOZP 2
Odesílatel Vladimír Kolář
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.03.2019 12:43:50
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace podle ust. § 98, ZZVZ


Přílohy
- Vysvětlení ZD č 1.pdf (658.81 KB)