Veřejná zakázka: UniMeC - II. etapa - TDS a koordinátor BOZP 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2247
Systémové číslo: P19V00000200
Evidenční číslo zadavatele: UKLFP/118742/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.03.2019
Nabídku podat do: 01.04.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UniMeC - II. etapa - TDS a koordinátor BOZP 2
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností (technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP) pro objednatele, který zahrnuje zejména (nikoli však výlučně) výkon dozoru ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, nad prováděním staveb a dále výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících předpisů, v platném znění, pro stavební akce realizované objednatelem provedené podle realizační dokumentace stavby s názvem „UniMeC - II. etapa“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  alej Svobody 1655/76
  32300 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635824

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky