Public contract: UniMeC - II. etapa - TDS a koordinátor BOZP 2

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 2247
System number: P19V00000200
Contracting authority registration number: UKLFP/118742/2019
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 08.03.2019
Tender submit to: 01.04.2019 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: UniMeC - II. etapa - TDS a koordinátor BOZP 2
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností (technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP) pro objednatele, který zahrnuje zejména (nikoli však výlučně) výkon dozoru ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, nad prováděním staveb a dále výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících předpisů, v platném znění, pro stavební akce realizované objednatelem provedené podle realizační dokumentace stavby s názvem „UniMeC - II. etapa“.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 5 600 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  alej Svobody 1655/76
  32300 Plzeň
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 635824

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance