Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení UniMeC - II. etapa - zhotovitel stavby 2
Odesílatel Csaba Csorba
Organizace odesílatele Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář [IČO: 26454807]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.03.2019 13:34:44
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

v příloze Vám zasíláme sadu vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 18. 3. 2019.

S pozdravem

JUDr. Csaba Csorba, advokát
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,
osoba zmocněná zastupovat zadavatele při výkonu zadavatelských činností


Přílohy
- Vysvětlení sada č. 7 z 18 3 2019.pdf (190.33 KB)