Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení UniMeC - II. etapa - zhotovitel stavby 2
Odesílatel Csaba Csorba
Organizace odesílatele Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář [IČO: 26454807]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2019 20:15:06
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

v příloze Vám zasíláme sadu vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 z 11. 4. 2019.

Současně s tímto, s ohledem na to, že vysvětlení vyvolalo formální upřesnění textu návrhu smlouvy o dílo, zasíláme upravenou verzi návrhu smlouvy o dílo, resp. výkazu výměr.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 2. 5. 2019 10:00. Opravné oznámení nyní odesíláme do Úředního věstníku EU a Věstníku veřejných zakázek.

S pozdravem


JUDr. Csaba Csorba, advokát
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,
osoba zmocněná zastupovat zadavatele při výkonu zadavatelských činností


Přílohy
- Vysvětlení sada 14 z 11 04 2019.pdf (188.44 KB)
- ZD_Priloha 1_Návrh smlouvy o dílo_UniMeC II_v20190411 (edit).docx (159.83 KB)
- 2-0423-01-40 - UniMeC (bez SO112, SO113)_R8.xlsx (4.30 MB)