Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure UniMeC - II. etapa - zhotovitel stavby 2
Sender Csaba Csorba
Sender organization Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář [CRN: 26454807]
Recipient All (including public)
Date 18.04.2019 13:46:14
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Subject Explanation / Completion / Changes of procurement documents

Vážení dodavatelé,

v příloze Vám zasíláme sadu 15 vysvětlení z 18. 4. 2019. S ohledem na skutečnost, že část podkladů, na které toto vysvětlení odkazuje, se týká části zadávací dokumentace, která se v souladu se ZZVZ neuveřejňuje, zadavatel příslušné podklady v souladu s § 98 odst. 2 ZZVZ poskytne všem dodavatelům, kteří podali žádost o poskytnutí přílohy č. 2 zadávací dokumentace (projektové dokumentace) a zavázali se tím k mlčenlivosti ve vztahu k informacím tam obsaženým.

S pozdravem

JUDr. Csaba Csorba. advokát
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
pověřen výkonem zadavatelských činností


Attachments
- Vysvětlení sada č. 15 ze dne 18 4 2019.pdf (154.92 KB)