Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ÚJOP - Posílení internetu na koleji K2, středisko Poděbrady
Odesílatel Radka Hrušková
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.09.2020 10:24:37
Číslo jednací ve SpSl UKUJOP/368103/2020-8
Předmět Výzva

Dobrý den. V příloze zasílám výzvu k podání nabídek včetně zadávací dokumentace.
S pozdravem
Hrušková


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (3.77 MB)
- Příloha č.1 návrh Kupní smlouvy_internet Poděbrady.doc (103.50 KB)
- Příloha č. 2 technická specifikace předmětu plnění.xlsx (23.90 KB)
- Příloha č. 3 čestné prohlášení.doc (53.50 KB)
- Priloha č. 4 krycí list.docx (16.82 KB)
- Příloha č. 5_seznam poddodavatelů.docx (44.84 KB)