Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technický dozor stavebníka (TDS) - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - opakované řízení
Odesílatel Tereza Čížková
Organizace odesílatele MT Legal s.r.o., advokátní kancelář [IČO: 28305043]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.10.2021 10:51:31
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení ZD č. 2 včetně příloh

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.zip (362.00 KB)