Veřejná zakázka: Technický dozor stavebníka (TDS) - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - opakované řízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5147
Systémové číslo: P21V00000709
Spisová značka: UKFaF/423580/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-035487
Datum zahájení: 30.09.2021
Žádost o účast podat do: 03.11.2021 10:00
Předběžnou nabídku podat do: 08.04.2022 10:00
Nabídku podat do: 15.06.2022 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technický dozor stavebníka (TDS) - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - opakované řízení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při zadávání, realizaci a po dokončení v souvislosti s reklamacemi uplatněnými zadavatelem vůči zhotoviteli staveb s názvem „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové“ (dále též jen „stavba“ či „dílo“). Účelem veřejné zakázky je provedení všech činností TDS tak, aby stavba byla zadána a provedena kvalitně, řádně a včas (zajištění součinnosti stavebníka se zhotovitelem stavby tak, aby nevznikly důvody k prodloužení termínu výstavby na straně objednatele), aby dodané dílo bylo plně funkční, provozuschopné a plně způsobilé k užívání dle potřeb zadavatele a ke stanovenému účelu, v souladu se všemi stupni projektové dokumentace. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Akademika Heyrovského 1203,
  500 05  Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 630661

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky