Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technický dozor stavebníka (TDS) - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - opakované řízení
Odesílatel Tereza Čížková
Organizace odesílatele MT Legal s.r.o., advokátní kancelář [IČO: 28305043]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.03.2022 14:41:09
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení ZD č. 3

viz příloha


Přílohy
- UKHK_Vysvetleni ZD_III_20220308_elsigned.pdf (310.48 KB)