Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Výstavba provizorní menzy (2)
Sender Jan Lašmanský
Sender organization Univerzita Karlova, Rektorát [CRN: 00216208]
Recipient All (including public)
Date 10.01.2022 12:40:03
Reference number in the filing service UKRUK/521711/2021-21
Subject Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace 1

Přílohou uveřejňujeme nový Výkaz výměr, který jsou dodavatelé POVINNI použít pro účely přípravy nabídky. Jedná se o uzamčenou verzi dokumentu. Více viz přílohy.


Attachments
- Vysvetleni_ZD_01.pdf (223.04 KB)
- P4_ZD_Vykaz vymer_MENZA_ZAMČENÝ.xlsx (629.55 KB)