Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení FSV UK - technické služby k ochraně majetku
Odesílatel Jindra Pavlová
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.07.2022 16:51:14
Číslo jednací ve SpSl UKFSV/346598/2022-37
ID ve SpSl 1003616723
Předmět Vysvětlení zadávacích podmínek.

Dobrý den,
zadavatel k dotazu účastníka ve znění:

"Zadavatel na dotaz žadatele uvedl a upřesnil, že struktura pracovníků má být následující:
Fáze I: 3 pracovníci = 3x ostraha, z toho 2x ostraha, 1x ostraha - vedoucí směny
Fáze II: 2 pracovníci den = 1x ostraha - vedoucí směny, 1x recepce
Fáze III: 2 pracovníci den = 2x ostraha, z toho 1x ostraha, 1x ostraha - vedoucí směny
Zadavatel však nezměnil znění přílohy č. 9 zadávací dokumentace - Cenová nabídka, Tabulka nacenění, kde jsou uvedeny jen položky Cena za 1 hodinu služby / 1 pracovník a cena za 1 hodinu služby / 1 pracovník vedoucí směny. Chybí tak položka pro nacenění ceny za 1 hodinu služby pracovníka recepce. Stejně tak je v čl. 7 odst. 7.2. smlouvy uvedena pouze jedna položka pro pracovníky ostrahy a recepce společně, ač jsou na pracovníky ostrahy a recepce kladené odlišné požadavky, díky kterým se odměna uvedených pracovníků může lišit způsobem, který může výrazněji ovlivnit celkovou cenu poskytování služeb a cenu za tyto typy pracovníků. Znění přílohy č. 9 zadávací dokumentace a čl. 7 odst. 7.2. smlouvy je tak nesouladné s vysvětlením zadávacích podmínek na žádost žadatele. Upraví zadavatel znění přílohy č. 9 zadávací dokumentace a doplní položku ceny za 1 hodinu služby pracovníka recepce? Upraví zadavatel příslušným způsobem i znění smlouvy?"

upřesňuje požadavky na personální zajištění poskytovaných služeb a zpracování nabídkové ceny, viz přílohy k této zprávě.
Zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek do 28.8. 2022 do 10.00 hod.
FSV UK


Přílohy
- Příloha č. 9 - Cenová nabídka Tabulka nacenění_změna.docx (21.02 KB)
- Příloha č. 4 - Příkazní smlouva_změna.docx (48.43 KB)