Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení LFP - Informační stravovací systém
Odesílatel Ondřej Škrabal
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.12.2022 15:19:21
Číslo jednací ve SpSl UKLFP/584292/2022-6
ID ve SpSl 1003822262
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (904.67 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy - krycí list.docx (883.95 KB)
- Příloha č. 2 Výzvy - čestné prohlášení.docx (863.97 KB)
- Příloha č. 3 Výzvy - Návrh smlouvy.docx (904.83 KB)