Received message - invitation

Procurement procedure LFP - Informační stravovací systém
Sender Ondřej Škrabal
Sender organization Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni [CRN: 00216208]
Recipient All (including public)
Date 07.12.2022 15:19:21
Reference number in the filing service UKLFP/584292/2022-6
Identifier in filing service 1003822262
Subject Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Attachments
- Výzva k podání nabídky.pdf (904.67 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy - krycí list.docx (883.95 KB)
- Příloha č. 2 Výzvy - čestné prohlášení.docx (863.97 KB)
- Příloha č. 3 Výzvy - Návrh smlouvy.docx (904.83 KB)