Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení LFP – Přístroje pro stomatologickou kliniku
Odesílatel Hana Kvasničková
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.05.2023 10:11:48
Číslo jednací ve SpSl UKLFP/297760/2023-8
ID ve SpSl 1004175488
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (905.86 KB)
- Příloha č. 1 výzvy_krycí list nabídky.docx (884.53 KB)
- Příloha č. 2 výzvy_čestné prohlášení.docx (863.50 KB)
- Příloha č. 3 výzvy_kupní smlouva.docx (894.90 KB)
- Příloha č. 1 KS_specifikace předmětu plnění.zip (1.49 MB)
- Příloha č. 2 KS_položkový rozpočet.xlsx (10.59 KB)