Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení LFP - Napojení areálové kanalizace kampusu UniMeC na Roudenský kanalizační sběrač – zhotovitel stavby
Odesílatel Ondřej Škrabal
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.06.2023 12:09:50
Číslo jednací ve SpSl UKLFP/365304/2023-8
ID ve SpSl 1004250767
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Vyzva k podání nabídky včetně ZD_2023-06-23.pdf (915.90 KB)
- Příloha č. 1 výzvy_Krycí list nabídky.doc (941.50 KB)
- Příloha č. 2 výzvy_Čestné prohlášení.docx (863.82 KB)
- Příloha č. 3 výzvy_Smlouva o dílo.docx (919.54 KB)
- Příloha č. 1 Smlouvy - Výkaz výměr.xlsx (173.02 KB)
- Příloha č. 2 Smlouvy - Dokumentace stavby.zip (16.92 MB)


Spisová služba doposlat el. obraz/přílohy do spisové služby el. obraz/přílohy přeneseny do spisové služby jiným způsobem