Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení UK 1.LF - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu / újmu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Odesílatel Jitka Jankolová
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.08.2023 16:45:43
Číslo jednací ve SpSl UK1LF/340118/2023-5
ID ve SpSl 1004340845
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce UK 1.LF - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu / újmu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Výzva k podání nabídky včetně příloh (kromě Přílohy č. 3 Pojistného programu) dostupná na adrese https://zakazky.cuni.cz/vz00007201