Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení UK 1. LF – Lékařský světelný mikroskop s kamerou s vyšším rozlišením
Odesílatel Anna Marková
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.12.2023 16:02:39
Číslo jednací ve SpSl UK1LF/548774/2023-8
ID ve SpSl 1004541333
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele. Součástí vysvětlení je upravená příloha č. 1 smlouvy.

V souvislosti s poskytnutím vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení ZD_1.pdf (292.62 KB)
- Příloha č. 1 kupní smlouvy_technická specifikace_upravená dle vysvětlení 1.docx (33.70 KB)