Received message - invitation

Procurement procedure UK-KaM-Hygienické audity stravovacích provozů Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze
Sender Daniela Slováková
Sender organization Univerzita Karlova, Koleje a menzy [CRN: 00216208]
Recipient All (including public)
Date 22.02.2024 08:07:20
Reference number in the filing service UKKaM/62254/2024-11
Identifier in filing service 1004662464
Subject Invitation

Výzva na realizaci služeb - Hygienické audity stravovacích provozů zadavatele v rámci Prahy a Hradce Králové