Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení UK KaM – Reko sdílených sociálek a kuchyní na 3 blocích, kolej Na Kotli, HK - Zhotovitel stavby
Odesílatel Lawya KaM
Organizace odesílatele LAWYA, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 07013531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.05.2024 11:06:02
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. II

Zadavatel tímto zveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. II. Přílohou tohoto Vysvětlení č. II je aktualizovaná Příloha č. 2 Soupis prací a aktualizovaná Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo, kde byl odstraněn rozpor mezi články 3.9 a 5.4. Pro podrobnosti vizte přílohy.

Za Univerzitu Karlovu, Koleje a Menzy
LAWYA, advokátní kancelář s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Nikola Sýkorová


Přílohy
- Vysvetleni_zadavaci_dokumentace_c_II.pdf (887.28 KB)
- Priloha_3_SoD_Na_Kotli_zhotovitel_Vysvetleni_II.pdf (275.13 KB)
- Priloha_2_Soupis_praci_Na Kotli_Vysvetleni_II.xlsx (909.31 KB)