Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení UK KAM – OBNOVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A KUCHYNĚK, KOLEJ NA VĚTRNÍKU - Zhotovitel stavby
Odesílatel Lawya KaM
Organizace odesílatele LAWYA, advokátní kancelář s.r.o. [IČO: 07013531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.05.2024 23:38:19
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. V

Zadavatel tímto zveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. V a zároveň aktualizovanou Přílohu č. 2 Soupis prací. Pro podrobnosti vizte přílohy.

Za Univerzitu Karlovu, Koleje a Menzy
LAWYA, advokátní kancelář s. r. o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Nikola Sýkorová


Přílohy
- Vysvetleni_zadavaci_dokumentace_c_V.pdf (230.43 KB)
- Priloha_2_Soupis_praci_ve zneni_Vysvetleni_c._V.zip (830.58 KB)