Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení LF HK – CORE FACILITIES – HPLC systém
Odesílatel Jan Tejkal
Organizace odesílatele Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. [IČO: 28360125]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.06.2018 10:25:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení, změna nebo doplnění ZD č. 1_signed.pdf (702.62 KB)