Veřejná zakázka: LF HK – CORE FACILITIES – HPLC systém

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1352
Systémové číslo: P18V00000517
Evidenční číslo zadavatele: LFHKCF0038
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-018803
Datum zahájení: 07.06.2018
Nabídku podat do: 12.07.2018 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LF HK – CORE FACILITIES – HPLC systém
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks kapalinového chromatografu (UHPLC) s UV-VIS detektorem diodového pole (DAD) a fluorescenčním detektorem, obsahující gradientové čerpadlo pro práci za tlaku až 1300 barů (130 MPa), vakuový degaser, autosampler s chlazením vzorků, kolonový termostat, počítač se software umožňujícím řízení a monitorování systému, sběr naměřených dat a jejich kvalitativní i kvantitativní vyhodnocení pro Laboratoř molekulární farmakologie a toxikologie Ústavu farmakologie Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 728 193 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Šimkova 870
  500 03  Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-008938

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky