Public contract: LF HK – CORE FACILITIES – HPLC systém

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 1352
System number: P18V00000517
Contracting authority registration number: LFHKCF0038
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2018-018803
Date of commence: 07.06.2018
Tender submit to: 12.07.2018 10:30

Title, type and description of public contract

 • Title: LF HK – CORE FACILITIES – HPLC systém
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks kapalinového chromatografu (UHPLC) s UV-VIS detektorem diodového pole (DAD) a fluorescenčním detektorem, obsahující gradientové čerpadlo pro práci za tlaku až 1300 barů (130 MPa), vakuový degaser, autosampler s chlazením vzorků, kolonový termostat, počítač se software umožňujícím řízení a monitorování systému, sběr naměřených dat a jejich kvalitativní i kvantitativní vyhodnocení pro Laboratoř molekulární farmakologie a toxikologie Ústavu farmakologie Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 1 728 193 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Šimkova 870
  500 03  Hradec Králové
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2017-008938

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance